Magic Cup Šumava

 

23.-26.5.2019

 

Mezinárodní turnaj o Pohár divoké Vltavy

MAGIC CUP ŠUMAVA

7. ročník – 2019

Dolní Dvořiště, Loučovice, Vyšší Brod

tajemník: Karel Kolínský, tel. +402 732 688 319, e-mail. karel.kolinsky@email.cz 
organizační pracovník turnaje: Augustin Panský, tel: 606416694, e-mail:
panskyaugustin@seznam.cz

Propozice turnaje:

 • Pořadatel turnaje: FK Dolní Dvořiště.

 • Místo konání: Česká republika, Jižní Čechy – Dolní Dvořiště Loučovice, Vyšší Brod.

 • Termín: čtvrtek 23. 5. 2019 až neděle 26. 5. 2019.

 • Hrací povrch: travnatá hřiště Dolní Dvořiště, Loučovice, Vyšší Brod.

 • Ředitel turnaje: paní Helena Panská – místostarostka obce Dolní Dvořiště.

 • Ředitel org. výbor turnaje: Panský Augustin.

 • Tajemník turnaje: Karel Kolínský.

 • Věková kategorie: žáci kategorie „U14“, narození 2005 a mladší.

 • Počet účastníků turnaje: 10 mužstev (7-Česká republika, 2-Slovensko, 1-Kanada, 1-Rakousko).

 • Organizace ubytování a stravování zde

Podmínky účasti v turnaji:

1. Uzávěrka přihlášek do turnaje do 15. ledna 2019.

2. Pořadatel hradí/zajišťuje účastníkům turnaje:

 • Pronájem hřišť,

 • ubytování a stravování pro 22 osob (18 hráčů a 2 trenéři, 1 vedoucí mužstva a 1 řidič aut.) zdarma,

 • doprovodný program vždy pro 22 osob,

 • občerstvení při utkání (čaj, vodu, iontové nápoje) pro hráče i rozhodčí turnaje,

 • 3 míče na každé utkání.

3. Startovné: pro každé mužstvo ve výši 3 000 Kč

 • FK Dolní Dvořiště z.s.

IČO: 65025407

Dolní Dvořiště čp. 163

382 72 Dolní Dvořiště

 • Bankovní spojení: 581671389/0800 (VS – 1802)

4. Účastníci turnaje si hradí/zajišťují:

 • Dopravu do/z místa konání turnaje a dopravu po dobu trvání turnaje v místě turnaje;

5. Každé mužstvo bude mít na turnaji 2 sady dresů rúzných barev

 • Mužstva se před každým utkáním dohodnou na tom, v jaké barvě dresů utkání odehrají.

 • Před utkáním dres, trenýrky a stulpny vedoucí mužstva dá ke kontrole rozhodčím, který je pak schvaluje s konečnou platností.

6. Rozhodčí – náhrady a cestovní náklady rozhodčích:

 • Zajišťuje a deleguje KRaD KFS Jč.kraje dle níže napsaného rozpisu ve spolupráci s Jč KFS, panem Eiblem Vladimírem – sekretářem svazu, 777 268 713, e-mail: eibl.vladimir@volny.cz

 • Komunikaci s p. Eiblem Vl. zajišťuje tajemník turnaje Karel Kolínský

 • pozn.: rozpis utkání pro nominaci rozhodčích předá p. Eibl zástupci obsazovacího úseku KR KFS Jč.kraje, panu Šnajdrovi, 777 268 717

7. Zdravotní služba:

 • První pomoc zajištěna v místě

 • Po dobu turnaje bude klubům k dispozici MUDr. Josef Žižka, MBA;

8. Ceny za umístění: zajišťuje pořadatel

 • Každé mužstvo obdrží pohár do svého vlastnictví a diplom (1. až 3. místo – každý hráč medaile)

 • Každý hráč turnaje obdrží „placku“ s logem turnaje

 • Vítězné mužstvo obdrží putovní pohár (neodváží jej domů, focení)

 • Jednotlivci individuální věcné ceny (nejlepší střelec turnaje, nejlepší hráč turnaje, nejlepší brankař turnaje – určuje organizační výbor turnaje)

9. Předpis turnaje:

 • Hraje se podle: Pravidel fotbalu; Soutěžního řádu; Disciplinárního řádu; Propozic a rozpisu turnaje.

 • Hrací dny: pátek 24. 5. 2019, sobota 25. 5. 2019, neděle 26. 5. 2019.

 • Všechna mužstva po dobu trvání turnaje sehrají 5 utkání, celkem se na turnaji sehraje 25 utkání.

 • Počet hráčů na soupisce pro jedno utkání = 18, kterou kluby zašlou pořadateli do 30. 4. 2019.

 • Za každé mužstvo mohou startovat nejvýše 2 (dva) hráči neregistrovaní v klubu, který se turnaje zúčastní. Podmínkou jeho účasti je platný registrační průkaz z jeho mateřského klubu a písemné povolení mateřského klubu, že tento hráč může za výše uvedené mužstvo startovat na tomto turnaji.

 • Disciplinární přestupky v průběhu turnaje:

 • Vyloučení v turnaji řeší turnajová komise dle charakteru přestupku, vyloučený hráč nesmí nastoupit minimálně v jednom dalším utkání turnaje; dále hráče řeší DK příslušného FS kam hráč spadá

 • V případě závažnějšího přestupku hráčů, trenérů a funkcionářů mužstev z České republiky, bude případ předán DK KFS Jčkraje.

 • Protest:

 • Do 15 minut po skončení utkání; vklad 1.000,-Kč; protest řeší „Turnajová komise“, v případě zamítnutí protestu vklad zaniká;

  • O pořadí rozhoduje:

Při shodě dvou mužstev:

   • větší počet získaných bodů

   • vzájemný zápas

   • brankový rozdíl ze všech utkání

   • větší počet vstřelených branek ze všech utkání

   • střelba kopů ze značky PK

Při shodě více mužstev:

   • tabulka ze vzájemných utkání z toho („body“, „brankový rozdíl“)

   • brankový rozdíl ze všech utkání

   • větší počet vstřelených branek ze všech utkání

   • střelba kopů ze značky PK

 • Bodové hodnocení utkání v základních skupinách:

 • vítězství = 3 body;

 • prohra = 0 bodů;

 • remíza = 1 bod;

 • Povinnosti vedoucího mužstva:

 • Každý vedoucí mužstva zašle společné foto svého mužstva tajemníkovi turnaje do 15. 2. 2019;

 • Každý vedoucí mužstva zašle soupisku svého mužstva pořadateli do 30. 4. 2019 (tajemníkovi turnaje);

 • Každý vedoucí mužstva před začátkem turnaje předloží soupisku mužstva se závazným prohlášením hráče a jeho zákonného zástupce o zdravotní způsobilosti hráče absolvovat turnaj!

 • Mužstva mají na stadionech k dispozici:

 • Vždy jednu kabinu se sprchami nejméně vždy 30 minut před plánovaným začátkem utkání;

 • Pořadatel nezodpovídá po celou dobu turnaje za zajištění osobních věcí včetně cenností;

 • Startující:

Mužstva z České republiky:

 • vedoucí mužstva pořadateli předloží soupisku se

jmény, ID čísly a čísly dresů, která budou pro

každého hráče závazná po celou dobu turnaje;

Mužstva ze zahraničí:

 • každý hráč startuje na svůj vlastní pas;

 • vedoucí mužstva pořadateli předloží soupisku se

jmény, čísly pasů a s čísly dresů, která budou pro

každého hráče závazná po celou dobu turnaje;

 • Ostatní:

 • doba hry – v základních skupinách (každá je pětičlenná), doba utkání vždy 2 x 25 minut; finálové utkání o umístění hrací doba 2×35 minut

 • pořadí utkání – hraje se dle rozepsaného rozlosování;

 • družstva jsou povinna být na své utkání připravena nejpozději 20 minut před začátkem utkání;

 • střídání hráčů v utkání – 7 hráčů v zápase, v posledních 10 min. smí střídat mužstvo jen 1 hráče;

10. Závěrečné ustanovení:

  • Tyto propozice jsou nedílnou součástí předpisů turnaje a zúčastněná mužstva jsou povinna se jimi řídit;

Za organizační výbor

Helena Panská – ředitelka turnaje